Sunday, October 25, 2009

5 Ubat Hati


Mutiara: "Abdullah Antaqi berkata:" Lima perkara termasuk ubat bagi hati iaitu:

(1) Duduk bersma-sama orang soleh.
(2) Membaca Al-Quran
(3) Mengosongkan perut
(4) Solat malam
(5) Merendahkan diri ketika menjelang subuh.

No comments:

Post a Comment